Informatie

Openingstijden
Van maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 19:30 uur.
Voor spoedgevallen is de praktijk in het weekend telefonisch bereikbaar.

Registratie
Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging K.N.G.F. en zijn zowel BIG-geregisteerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) als in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF ingeschreven.

Verwijzingen
Vanaf 1 januari 2006 is de Wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie in werking getreden. Dit betekent dat u voortaan zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar uw fysiotherapeut kan gaan. Er zijn echter een aantal zorgverzekeraars die hun polisvoorwaarden opgenomen hebben dat u toch een verwijzing nodig heeft. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden. Voor aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Afspraken
Wij behandelen volgens afspraak. Afspraken kunnen telefonisch en/of persoonlijk worden gemaakt. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk een afspraak met u te maken. In acute gevallen binnen 24 uur dan wel de eerstvolgende werkdag. Wij streven ernaar geen wachtlijst te laten ontstaan.

Vergoeding
Er zijn wettelijke vastgestelde tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren. Onze praktijk heeft wel met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten.

Vakantie
Het is ons streven om tijdens vakanties en langdurige nascholing voor vervanging te zorg te dragen. Op deze wijze realiseren wij dat de zorg aan u gecontinueerd wordt.